Informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “Tante Donie” zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van “Tante Donie” zijn vrijblijvend en “Tante Donie” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en bevestiging van uw bestelling door “Tante Donie”. “Tante Donie” is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ”Tante Donie” dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handeling- en bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
 3.2 Betaling dient te geschieden bij aflevering of per vooruitbetaling. 3.3 Vooruitbetalingen kunnen per bank worden gedaan. Betalingen bij aflevering kunnen uitsluitend contant gedaan worden.

 

Artikel 4. Levering
4.1 Bestellingen worden binnen 5 dagen geleverd (bezorgd of afgehaald) of eerder indien de bestelde producten uit voorraad kunnen worden geleverd. 4.2 De door ”Tante Donie” opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.

 

Artikel 5. Bezorgen en bezorgkosten
Bestellingen worden binnen 5 werkdagen geleverd (bezorgd of afgehaald) of eerder indien de bestelde producten uit voorraad kunnen worden geleverd. Bestellingen kunnen worden afgehaald of tegen betaling worden bezorgd/verzonden. De bezorgkosten bedragen € 2,00 voor bestellingen in de stad en wijken van Doetinchem; Bestellingen van buiten Doetinchem kunnen worden afgehaald en tegen betaling worden verzonden. De verzendkosten bedragen € 7,25 voor 1 tot maximaal 10 grote spekkoeken of 20 kleine spekkoeken.

Spekkoek Origineel ca. 550 gr. €13,00
Spekkoek Napolitin ca. 550 gr. €13,-
Mokkataart Tante Donie 12 pers. €22,50
Slagroomtaart Tante Donie 12 pers. €22,50